Úvod  •  Obchodné podmienky  •  Starostlivosť o výrobok  •  Kontakty
A A A

Obchodné podmienky

Rozvoz tovaru


Doba dodania tovaru závisí od skladových zásob. Väčšinou sme však schopní dodať tovar okamžite. Ak si zákazník objedná odvoz tovaru cez nás, zaplatí poplatok 10,00EUR v rámci daného mesta. Mimo mesta za odvoz zaplatí poplatok nasledovne: 3,40EUR + 1,00EUR za každý km.

Platba

Platbu za tovar môže zákazník vykonať v hotovosti  alebo s platobnou kartou v predajni. Je možné využiť aj predaj na splátky priamo v našich predajniach.

Záruka a reklamácie

Pri podaní reklamácie je nutné priniesť so sebou na predajňu aj montážny návod !!!!


Záručnú dobu upravujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, ak nie je priamo uvedená záručnom liste. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k poškodeniu tovaru došlo neodbornou inštaláciou, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené živelnou pohromou.

Záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od dátumu prevzatia nového tovaru.

V prípade reklamácie je potrebné nahlásiť závadu v predajni, poškodený tovar sa nesmie zmontovať, kde spíšu reklamačný list. Reklamácie sa snažíme vybavovať v čo najkratšom čase.