Úvod  •  Obchodné podmienky  •  Starostlivosť o výrobok  •  Kontakty
A A A

Starostlivosť o výrobok

Na životnosti nábytku sa nepodieľa len výrobca tým, aký materiál na výrobok použil a ako tento spracoval ale tiež samotný spotrebiteľ.

Na nábytok všetkého druhu, t. j. nábytok drevený, kovový, čalúnený pôsobia negatívne tieto vplyvy:
• vlhkosť, voda, nadmerné sucho
• sálavé teplo
• slnečné žiarenie
• nesprávne umiestnenie a postavenie
• mechanické vplyvy
• preťaženie a nevhodné používanie
• neodborná manipulácia pri doprave
• neodborná montáž v byte

Materiály používané na zhotovenie drevených častí neznášajú vlhkosť a preto je dôležité, aby nábytok neprichádzal do styku s vodou priamo alebo umiestnením nábytku do vlhkého prostredia. Dôsledok vlhkosti sa prejaví najmä porušením lakového filmu na nábytku.

Drevené časti nábytku

1) chrániť pred znečistením a inými škodlivými vplyvmi, ako napr. príliš vlhké prostredie, priame slnko, vplyv teploty z tepelných telies.
2) prach odstrániť mäkkou flanelovou prachovkou.
3) obnovenie lesku prevádzať leštidlom Pronto, pri mate odporúčame tiež použiť prípravok Pronto.

Čalúnené časti nábytku

Poťahové textílie, určené na poťahy na nábytok pre bytové, spoločenské a pracovné interiéry sú z prírodných, syntetických materiálov, alebo ich kombináciou, rôznymi výrobnými technológiami.

Vzhľadom k vysokým úžitkovým vlastnostiam poťahových textílií je potrebné sa riadiť pri ošetrovaní týmito pokynmi:
1) zabrániť násilnému mechanickému poškodeniu textílií (zátrhy ostrými predmetmi). Takého poškodenie nie je možné opraviť tak, aby oprava nenarušila pôvodný vzhľad výrobku.
2) v maximálnej miere obmedziť znečistenie textílií tukmi, ovocnými šťavami, nadmerným potením a pod.
3) obmedziť vplyv priamo slnečného žiarenia, svetlo zapríčiňuje zmenu farebných odtieňov, čím sa znižuje estetická úroveň výrobku.

Poťahové textílie vyžadujú zvýšenú pozornosť pri bežnej údržbe a preto je potrebné ich zbavovať prachu pravidelným odsávaním. Vzhľadom k tomu, že pod tkaninou je čalúnická výplň, nepoužívať zásadne na čistenie chemické rozpúšťadlá (trichlóretylén, acetón, benzín a pod.) Nedoporučuje sa vyprášiť s pracháčom z dôvodu možnosti poškodenia výplňového materiálu. Čistenie sa prevádza výhradne penou, vytvorenou zo saponátových prostriedkov (Tep, Vanish atď.). Saponátové prostriedky používať podľa návodu výrobcu. Po odstránení prachu z poťahových textílií nanášať penu ľahko kefkou, alebo špongiou krúživými pohybmi na povrch poťahu. Dbať na to, aby sa roztok nevsal do tkaniny a nepremáčal ju. Potom stierať penu opäť krúživými pohybmi (alebo jedným smerom u plyšových typov – po vlase) vlhkou handrou.

Po úplnom uschnutí dôkladne vysať vysávačom. Ošetrovanie a udržiavanie pletených poťahových textílií s vlasovým povrchom – 100 % PES spočíva predovšetkým v pravidelnom odsávaní prachu. Pri výrobe týchto poťahových materiálov je prevádzaná antistatická úprava, ktorá vplyvom ošetrovania nepôsobí trvale. K čiastočnému obnoveniu antistatickej úpravy je možné použiť prípravky v sprayoch.

Za vadu netreba považovať mierna otlačenina, lesky a deformácie vlasu textílie.